Rekrutacja

Rekrutacja

Współpracujemy z rodzicami- na bieżąco informujemy ich o postępach dziecka i wspieramy ich swoją wiedzą i doświadczeniem – kiedy tego potrzebują. Korzystamy również z ich wsparcia- gdyż lepiej niż ktokolwiek inny znają swoje dzieci. Stworzyliśmy bibliotekę by wymieniać się książkami i artykułami które nas zainspirowały.

Rodzice co tydzień otrzymują newsletter z istotnymi informacjami, menu i planem. Mają możliwość spotkań z nauczycielem prowadzącym, udziału w konsultacjach, a raz na 5 miesięcy otrzymują szczegółowy raport dotyczący rozwoju społecznego, intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i językowego ich dziecka. A jeśli jest jakiś obszar do poprawy otrzymują informację w jaki sposób pracuje z dzieckiem nauczyciel i jak oni mogą włączyć się w ten proces. Rodzice są także zapraszani na pikniki i inne uroczystości.

Niezwykle ważna jest dla nas dobra współpraca pomiędzy placówką a rodzicami, jest ona niezbędna w procesie nauczania i wychowania a nade wszystko wspierania naszych podopiecznych.

Te same wartości powinny być przekazywane zarówno w domu jak i placówce przedszkolnej.