Program
nauczania

Dodatkowa Polska Podstawa Programowa

Aby Twoje dziecko było przygotowane zarówno do międzynarodowej jak i polskiej szkoły podstawowej, zapewniamy mu roczne przygotowanie do szkoły (tzw.“ zerówkę”). Są to zajęcia dedykowane dla dzieci pięcioletnich lub sześcioletnich prowadzone w języku polskim, w wymiarze około 1,5 godziny dziennie. Zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.