Program
nauczania

Dodatkowa Polska Podstawa programowa

Aby Twoje dziecko było przygotowane zarówno do międzynarodowej jak i polskiej szkoły podstawowej zapewniamy mu roczne przygotowanie do szkoły(tzw.“ zerówkę”). Są to zajęcia dedykowane dla dzieci pięcioletnich  lub sześcioletnich  prowadzone w języku polskim, w wymiarze około 1.5 godziny dziennie. Zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN.