O naszym
przedszkolu

Bezpieczeństwo

Dzieci są bezpieczne fizycznie i emocjonalnie. Czuwamy nad bezpieczeństwem dzieci i reagujemy na ich potrzeby. Pomagamy im zrozumieć emocje własne i innych. Priorytetem jest dla nas ich bezpieczeństwo i poczucie akceptacji takimi jakie są. Uczymy je zasad współżycia w grupie i właściwych sposobów rozwiązywania konfliktów czy radzenia sobie z niepowodzeniami.

Wszyscy nasi nauczyciele ukończyli kurs pierwszej pomocy. Przestrzegamy zasad ostrożności i wysokich standardów bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że nasi podopieczni są bezpieczni zarówno w sali jak i ogrodzie, czy podczas wycieczek. Wszystkie zabawki w salach są bezpieczne i dostosowane do wieku dzieci.

Na teren placówki wchodzą tylko dzieci uczęszczające do placówki, osoby zatrudnione bądź wcześniej umówione na spotkanie. Mamy lampy UVC a wszystkie powierzchnie są codziennie czyszczone i dezynfekowane. Dostępne są też środki do dezynfekcji dłoni etc.