Program
nauczania

Brytyjska Podstawa Programowa

W Bright Begginers zajęcia są prowadzone w oparciu o brytyjski program wczesnego nauczania Early Years Foundation Stage. Uwzględnia on wszystkie kluczowe obszary rozwoju dzieci:

• Rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny

• Rozwój fizyczny

• Komunikacja i język

• Literatura – czytanie i pisanie, w oparciu o program Jolly Phonics

• Matematyka – cyfry, kształty i wielkości

• Rozumienie świata, ludzie i społeczności, technologie

• Sztuka i kreacja

Szczegółowe informacje dotyczące programu  mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: www.early-education.org.uk